Najnowsze aktualności

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent tego kierunku posiada tytuł zawodowy inżyniera. Na kierunku począwszy od 5 semestru realizowana jest jedna specjalność: geoinformatyka. Studenci tego kierunku nabywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. W przyszłości znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach wykorzystujących informacje geograficzne.