Najnowsze aktualności

LOGISTYKA

Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). W ramach kierunku począwszy od 5 semestru realizowane są następujące specjalności:

  • logistyka przedsiębiorstw,
  • logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym,
  • informatyka w logistyce,
  • eksploatacja terminali kontenerowych.
Absolwent tego kierunku posiada tytuł zawodowy inżyniera. Ma kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w przedsiębiorstwach różnej wielkości, krajowych i międzynarodowych, także we własnych firmach (szczególnym obszarem preferencji są przedsiębiorstwa branży TSL). Może znaleźć zatrudnienie jako specjalista logistyki w przedsiębiorstwie, operator branży TSL, projektant i doradca zajmujący się logistyką, transportem i spedycją, ekspert logistyczny w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.