Najnowsze aktualności

TRANSPORT (WN)

Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). W ramach kierunku począwszy od 4 semestru realizowane są następujące specjalności:

  • technologie i systemy nawigacyjne,
  • inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego,
  • technologie systemów bezzałogowych.
Absolwenci tego kierunku posiadają tytuł zawodowy inżyniera. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania transportu morskiego, bezpieczeństwa żeglugi oraz nowoczesnych systemów nawigacyjnych i transportowych. Miejsca pracy absolwentów to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, eksploatacją i organizacją transportu i systemów transportowych, a także jednostki badawcze, techniczne i normatywne w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa i tworzenia przepisów.