Najnowsze aktualności

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). W ramach kierunku począwszy od 5 semestru realizowane są następujące specjalności:

  • zarządzanie jakością produkcji i usług,
  • zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach,
  • systemy bezpieczeństwa w produkcji i usługach,
  • informatyczne systemy zarządzania produkcją,
  • zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi.
Absolwent tego kierunku posiada tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych i wykonawczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych sektora TSL (transport, spedycja, logistyka), ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Jest przygotowany do zarządzania procesami logistycznymi w europejskim systemie transportowym oraz zarządzania transportem zintegrowanym.